Kurumsal

Aralık 2017 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

    Kış mevsimini karşıladığımız aralık ayına yoğun bir programla giriyoruz. Bu yoğunlukların en başında, mesleğin gelişimine ve mesleki uygulamalara ilişkin İstanbul TESMER ile birlikte koordine etiğimiz ilçe eğitimlerimiz geliyor. Sürekli güncellenen mevzuatlara ilişkin, konularında uzman eğitimcilerimizle İstanbul’un her köşesine ulaşmaya çalışıyoruz.

    Aralık ayını diğer aylardan ayıran bir başka özellik ise hem biten bir yılın verdiği yoğunluğu üstlenmesi hem de yeni başlayacak yıl için yapılacak hazırlıklara kapı açmasıdır. Bu sebeple meslektaşlarımızın çalışma koşulları fazlasıyla zorlaşmaktadır. Bu süreç içerisinde, bağımsız olarak mesleki faaliyet gösteren meslek mensupları ile hizmet akdi ile faaliyet gösteren meslek mensuplarının çalışma yoğunlukları genel olarak değişmemekte fakat özelde farklılaşabilmektedir.

    Meslektaşlarımızın bu zorlu çalışma koşullarını iyileştirmenin birinci kıstası, teknolojiyi etkin ve uyumlu kullanmaktan geçtiğini bilmeliyiz. Öyle ki, içinde bulunduğumuz dijitalleşme çağı mesleğimizi uygun şartlarda değiştirecek ve geliştirecektir. Önemli olan bu değişim ve gelişime ayak uydurabilmektir. Biz İSMMMO olarak, değişim ve gelişimi yönetebilmek adına gerekli çalışmaları yapmakta ve her an meslektaşımız yanında olmaktayız.

    İşte o çalışmaların en önemlilerinden birisini, 06-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlediğimiz XII. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ile bir kez daha ortaya çıkarttık. Yaklaşık bir yıldır Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulumuz ana tema ve program ile ilgili detaylı çalışmalar yürüttü. ‘Teknoloji ve İnovasyon’ olarak belirlediğimiz ana temamızla, konuya hâkim yerli ve yabancı birçok uzmanlar tebliğ verirken; uygulamalar ve mevzuatlar enine boyuna tartışıldı, örneklendirildi. Ülkemizde düzenleyici ve standart yapıcı kurumların da katılım sağlamasıyla sempozyum mesleğimize ve ülkemize büyük bir fayda yarattı. Bu vesile ile de sempozyuma büyük katkı sağlayan Oda Yönetim Kurulumuza, Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza, Oda Kurullarına ve oda çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

    Ayrıca; Büyük Önder Atatürk'ün öncülüğünde, pek çok Avrupa ülkesinden önce, 5 Aralık 1934 günü Türk kadınına seçme ve seçilme haklarının verildiği gün olması ve 10 Aralık 1948 ise İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler’de onaylandığı tarih olması ülke demokrasimiz açısından önemli tarihlerdir. Bu iki önemli günün ve 2018 yılının sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bol kazanç getirmesini dilerken, yeni yılınızı en içten duygularla kutlarım.

Sevgi ve saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.