Kurumsal

Kasım 2009 Mesajı

Sayın Üyemiz,

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası olarak düzenlediğimiz 9. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve 3. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 12-13 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Sempozyumun konusu Küresel Riskler ve Denetim olarak belirlendi. Çünkü küresel ekonomik kriz bugüne kadar bireylerde, kurumlarda, bankalarda, ülkelerde oluşan belirsizliği arttırmakla kalmamış, toplumsal bunalımı da desteklemiş ve desteklemektedir de.

Türkiye’nin bankalar konusundaki durumu 2001 önlemleriyle sağlamlaşmıştır. Ancak üretim alanında hâlâ ciddi önlemlere gereksinim duymaktayız. Özellikle de ekonominin sağlıklı bir biçimde kayıt altına alınamaması, denetimde ciddi boşlukların bulunması ve TBMM’de tasarı olarak bekleyen, neredeyse eskimeye yüz tutan Türk Ticaret Kanunu’nun çıkmaması temel eksiklerimiz arasındadır.

Türk Ticaret Kanunu işletmelere, Türkiye Muhasebe Standartlarına uyma zorunluluğu getirecektir. Bu uygulama sonucunda da gerek işletmelerin yasal defterlerindeki bilançolar gerekse kamuya sunulan bilançolar aynı olacaktır. Bu yasaya bağlı uygulamalar, ayrıca çıkarılması gereken destek yasalar ve şeffaflık; dünya ekonomisi ile uyumlu büyümenin sürdürülmesini kolaylaştıracaktır.

Sayın Üyemiz,

Muhasebeciler, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda yasal ve etkin çalışmalarını kanıtlamışlardır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyum çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Örneğin, Türkiye Denetim Standartları Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu mali tabloların denetiminde standartlar sağlanmasını amaçlayan ve bunu etkili kılmaya çabalayan tutumunu ortaya koymuştur. Çünkü bugün hâlâ Gelir İdaresi’nin özerkliğinin siyasetin denetiminde olması ne mantıksal olarak anlaşılır ne de etik açıdan doğru bir durum değildir.

Ülkemizde kayıt dışı ekonomi, işsizlik, kayıt dışı istihdam ve dolaylı vergiler ürkütücü boyutlardadır. Her 3 gençten birinin işsiz olması, bu oranın yüzde 45’leri bulması, neredeyse her iki çalışandan birinin kayıt dışı olması gerçekten ürkütücüdür.

Kayıt dışını, işsizliği önlemek, korumamız gereken özerkliği, en güvenilir denetimi, hesap verebilmeyi, şeffaflığı konuşmak için gerekenleri yapmak zorundayız. Ekonomik büyümemizin sürdürülebilir olması için, gençlerimize bugün de yarın da iş alanı yaratabilmek için düşünmeli, planlar yapmalıyız. Önlemler almalıyız.

Sağlıklı, gerçekçi, doğru ve ciddi kararlar alınması dileklerimle; hepinize saygılarımı sunuyorum.

Yahya Arıkan

Başkanı

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.