Kurumsal

Nisan 2011 mesajı

Sayın Üyemiz

Bilimsel gelişim, teknolojik üstünlük, riskin azaltılması gibi tüm faktörlere karşın acı bir şekilde gördük ki, hiç kimse ya da ülkenin, doğanın verdiği sert yanıt karşısında yapacak bir şeyi yok.

Mart ayı içinde İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) içinde,  meslektaşlarımızın da katılımıyla gerçekleşen Japonya’ya destek ve nükleer felaketlere karşı durmak için Taksim’de yapılan uyarı etkinliği bu anlamda önemliydi.

Ve artık şu çok net anlaşıldı ki; tüm coğrafyası yüksek deprem riski taşıyan Türkiye’de nükleer santraller kurmak; doğaya kafa tutmak ve yaşamsal yüksek risklerle karşı karşıya kalmaktan başka bir şey değil.

Sayın üyemiz,

Biliyorsunuz; mesleki zeminde önemli değişimlerin yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Uzun zamandır yasalaşmasını beklediğimiz Türk Ticaret Kanunu, bu yıl 13 Ocak 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasanın, biz muhasebecilere ne kadar çok olanak ve fırsat yarattığını görüyoruz.  Cumhuriyet’in ilanı ardından hazırlanan ve artık günümüz koşullarını karşılayamayan eski yasanın;  Avrupa Birliği koşulları da göz önüne alınıp yenilenmesi, mesleğimiz için pek çok konuda hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Çok genel çizgeleriyle İç denetim, risk yönetimi, işlem denetçiliği ve denetçilik konuları ön plana çıkarken; örneğin “meslek mensupları uzmanlaştıkları alanlarda kamuya özel amaçlı raporlar yazma konusunda yetkilendirilecektir" gibi gelişmeler de mevcut.

İSMMMO yönetimi yurtiçi ve yurtdışında mesleğimizle ilgili gelişmeleri izlerken, gerekli olabilecek olası önlemleri de alıyor. Yeni TTK’nın getirecekleri konusunda kurumumuzun vereceği bir çok eğitim konusu gündemimizdedir. Bu anlamda eğitimlere katılımınız mesleğimiz açısından da çok önemlidir.

Biliyoruz ki; “Bilgi Güçtür" günümüzün güçlü sloganı. Muhasebecilikte de bilginin güce dönüşmesi; ilgili yasal düzenlemeleri ve gelişmeleri izlemeyi, doğru anlayıp, özümsemeyi ve işimiz içinde uygulamayı gerektiriyor.

Muhasebe mesleği çalışanları olarak, alanımızla ilgili her sorunu irdeleyen, çözen ve sorunun üstesinden gelecek yetkinlikte dev bir aileyiz.

Gücümüzü beraberce arttıracak, yaşatabilecek nicelik ve nitelikteyiz.

Tüm meslektaşlarımızın; “ TTK, fırsatlar ve eğitim" konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğine yürekten inanıyorum.

 

Yahya Arıkan

Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.