Kurumsal

Nisan 2015

Değerli Meslektaşlarım;

Değişen dünya ve teknoloji, hemen her iş ve mesleği etkileyip, değiştirirken; muhasebecilik gibi 'tekdüze' ve 'yaratıcı olmaktan uzak' olarak nitelenen bir mesleği de değiştirmiştir. Değişimin kaçınılmazlığı bu meslek üstüne yoğunlaşan düşüncenin bir sonucudur. Biliyoruz ki, değişmek insanlık tarihinin değişmez bir özelliğidir.

Değişimin kaçınılmazlığını zorunlu kılan etkenlerin başında nüfus artışı çıkıyor karşımıza. 1800'de bir milyar nüfuslu dünya, 1930'da iki milyar, 1960'da üç, 1974'de dört, 1987'de beş, 1996'da altı, günümüzde yedi milyarı aşmış durumda ve 2050'deki dünya nüfusu 9.4 milyar olarak öngörülüyor. Çelikten yüz kat güçlü ama ağırlığın onda biri kadar olan nano teknolojilerde karbon 60 kullanımı, tıp alanından mühendisliğe, makinelerden havacılığa kadar önemli işlevler üstleniyor. Biz muhasebeciler de teknolojinin olanaklarıyla artan iş yükümüzü en uygun koşul ve ortamlarda gerçekleştirmek için yaratıcı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Muhasebecilik mesleğinin yaratıcı kültürünü oluşturan, bu tutumuyla da yaratıcılığı kışkırtan bir meslek odası olmak, sizler adına mutlu ediyor bizi. 30 Nisan 2015 tarihi artık meslektaşlarımızın düşük ücret, haksız rekabet ve iş yoğunluğunu ortadan kaldıracak bir dönüm noktası olacaktır. Çünkü bu uygulama bütün meslek mensuplarını içine alacak, ülke genelinde uygulanabilecek, mesleki dayanışmayı arttırırken, haksız rekabeti ortadan kaldıracak, sorumluluğunu bilen meslek mensuplarını da koruyacaktır. Uygulama, ücret almadan işlemi sürdürmeyecek, başka kişilerin de bu durumu bilmesi nedeniyle ücretin tahsiline katkı sağlayacaktır.

İSMMMO, hemen her ayrıntıda meslek mensubunu, başka bir söyleyişle de bu büyük ailenin sorunlarını izleyip, çözmeye çalışıyor. Nisan ayı içinde iki büyük toplantıda uzmanlar yer alacak. 2 Nisan 2015 Perşembe günü "Kurumlar Vergisi", 7 Nisan 2015 Salı günü de "Serbest Bölgeler" seminerlerimiz olacak. 28-29 Nisan tarihlerinde de Konya'da "10. Türkiye Muhasebe Haftası ile 6. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi" düzenlenecek.

Sevgili Meslektaşlar;

Yeni yılın baharı başladı. Bütün günlerinizin bu bahar günleri tadında geçmesi dileklerimle; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.