Kurumsal

Ocak 2011 Mesajı

Sayın Üyemiz Yeni yıl, her mesleğin ayrı karşıladığı ama tüm mesleklerin muhasebesinin yapıldığı dönemdir.

Bu dönem; kamu-özel kurum ve kuruluşlarının yönetim, işleyiş, bütçe, eleman  vb. açılardan gösterge, istatistik ve bilançolarının son biçimini kazandığı dönemdir.

Yeni yıl maddi muhasebenin yanı sıra;  insan olmanın en temel itici gücü, umudun, yunup – yıkanıp, temizlendiği,  biraz daha büyüyüp olgunlaştığı dönemdir de.

Dün ile hesaplaşılan, yarına hazırlıkların kotarıldığı bir süreçtir.

Her şeyden önemlisi yeni yıl yeni düşünceler dönemidir. Yanı sıra, eskinin unutulmaması gereken değerlerini pekiştirme; önceki yılların artıları, katkılarını yeni ile birleştirme dönemidir.

Yeni yıl; Montaigne’nin “yaşamın sonuna yaklaştıkça yaşamı anlamaya başlarız sözündeki gibi olgunlaştığımız, yaşamı biraz daha iyi tanımaya, anlamaya başladığımız bir geniş andır aynı zamanda.

Tılsımı; içinde taşıdığı ‘yeni’ sözcüğünün çarpan etkisi yapması ve yeni beklenti yaratmasındandır.

2011’den beklentimiz ise sadece ve sadece “güzelliktir. Bunu; sağlıkla insanca yaşama, ailemiz, çevremiz, ülkemiz adına refah ve mutluluk diye tanımlayabiliriz. Meslek olarak da gerekli yasaların bir an önce yürürlüğe girmesidir.

Usta ozan Dağlarca, “Ulaşmak  şiirinde güzelliği şöyle dile getirir:

“Güzelliğine
Ulaşır güzelliğine
Dağ yeryüzü güzelliğine
Çocuk gökyüzü güzelliğine

Yeni yıl, yeni bir çiçek fidesinin tomurcuğa durması; bulutların dağılıp, güneşin açması; tam vaktinde yağan yağmurların yüzleri güldürmesidir.

Aynı; sevdiklerimizi düşünüp armağanlar sunmamız gibi…

Tüm meslektaşlarıma umutlarını tazeleyerek, güvenle yarına bakacakları; sevdikleriyle sağlık, mutluluk, başarı ve huzur içinde yaşayacakları yeni bir yıl diliyorum.

 

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.