Kurumsal

Şubat 2011 mesajı

Sayın Üyemiz,

Somut bir ifadeyle umut; “ kişi ile yaşamın, kurum ile amaçlarının" sımsıkı bağlı olduğu bir durumu ifade eder.

Üye sayısı otuz bini aşmış güçlü bir mesleki ve sivil örgüt olarak İSMMMO, umutlarının amaçlarıyla örtüştüğü bir inisiyatifi yaşama geçirmenin peşindedir.

Ve artık herkes biliyor ki; İSMMMO, 20 yılı aşkın bir süredir üyelerimizin sorunlarının umudu olmuştur. Mesleğimizde her türden dilek, istek ve sorunların çözüm merkezi olarak İSMMMO, hep Türkiye vitrinindedir. İstanbul gibi dev bir kentin muhasebecilik, mali müşavirlik gereksinimlerini düzenli kursları, hizmet içi eğitimleri ile desteklemiş ve desteklemektedir. Yeniliklere bağlı, yarına yatırım olacak alanlarda uzman yetiştirme görevini de açmış olduğu İSMMMO Akademi’deki dersler ile sürdürmektedir.

Sayın Üyemiz;

Biz mesleki profesyonel anlayış içinde, tüm hareket kabiliyetimizi buna göre şekillendirirken, çözüm yolunda öneri ve katkılara açık olmasını beklediğimiz siyasi erkten aynı refleksi görememek ise sorunları çözmemizde süreyi uzatıyor.

Oysa tüm ileri demokratik ülkelerde; demokrasilerin ana damarlarından birisi sivil örgütlerdir.

Örgütlerin gücünün hiçe sayıldığı, seslerinin duymazdan gelindiği yerde demokrasinin işlerliği savunulamaz.

Bu birliktelik, uyum ve senkronizasyon sağlanamazsa ve her şey tek taraflı bir algılayışa dönerse; bırakın kayıtdışı, işsizlik gibi temel sorunları, mesleki alanlarda “konuşarak" aşılabilecek günlük sıkıntıları bile çözmek mümkün olmaz.

“Önyargılardan sıyrılmış, mesleki örgütlerin deneyim ve bilgisine değer veren bir süreci" yaşayabilmek benim olduğu kadar, eminim tüm meslektaşlarımızın da ana beklentilerinden biridir.

Saygılarımla

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.