Mevzuat

1997 Yılı Danıştay Kararları

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4681-Karar No: 1997/4337 - Tarih: 31.12.1997
Konu: serbest Muhasebeciler Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin hukuka Aykırı olmadığı hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1996/206 - Karar 1997/4287 - Tarih: 30.12.1997
Konu: Bir Banka Genel Müdürlüğü İstihbarat Müdürlüğünde Mali Tahlil Uzmanı Olarak görev Yapan Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesi Yolundaki İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Olmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/3995 - Karar No: 1997/4322 - Tarih: 30.12.1997
Konu: Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali Müşavir İzin Belgesi Verilmesi Yolundaki Başvurusunun Yasal Koşulların Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Bulunmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1997/1117 - Karar No: 1997/4322 - Tarih : 25.12.1997
Konu: Dava Açma Süresinin Son İşlemin Tebliğinden İtibaren Başlayacağı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4354 - Karar No: 1997/4077 - Tarih: 18.12.1997
Konu: davacının Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Olmadığı Hk.

Danıştay Dokuzuncu Daire - Esas No: 1996/3852 - Karar No: 1997/4119 - Tarih: 11.12.1997
Konu: Bilirkişilik Yapmak ve Rapor Düzenlemek İçin Serbest Muhasebeci Mali müşavir Olmak Gerektiği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/5213 - Karar No: 1997/3399 - Tarih:17.11.1997
Konu: eğitim Merkesi ve Akşam Sanat Okulu Teknik Müdür Yardımcısı ve Döner Sermaye Sorumlusu Olan Davacının Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi Verilmesi İsteminin Hukuka Aykırı Olmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/5152 - Karar No: 997/3399 - Tarih: 17.11.1997
Konu: Davacının Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Almak İçin Yaptığı Başvurunun Yasal Koşulların Yrine Getirilmediği Gerekçesiyle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Olmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1997/3375 - Karar No: 1997/3189 - Tarih: 06.11.1997
Konu: Disiplin Cezasının Maliye Bakanlığının Onayı İle Kesinleşeceği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/3364 - Karar No: 1997/3046 - Tarih: 27.10.1997
Konu: Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi Verilmesi İçin Yaptığı Başvurunun Yasal Koşulların Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Olmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/5000 - Karar No: 1997/2902 - Tarih: 20.10.1997
Konu: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Teşkilatında Gider Tahakkuk Servis Şefi Olarak Görev Yapan Davacının Bu Görevlerinden Dolayı Vergi İnceleme Yetkisine Sahip Olduğundan Bahisle Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4850 - Karar No: 1997/2811 - Tarih: 14.10.1997
Konu: Yüksek Lisans Süresinin Tamamının Staj Süresinden Sayılamayacağı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4996 - Karar No: 2567 - Tarih: 02.10.1997
Konu: Vergi Denetmeni Olan Davacının Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Verilmesi Yolundaki Başvurusunun Yanıt Verilmemek Suretiyle Redddine ilişkin İşlemin Yasaya Uygun Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4417 - Karar No: 1997/2573 - Tarih: 02.10.1997
Konu: banka Şube Müdürü İken Emekli Olan Davacının, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmesi İsteminin, Yasada Aranan Koşulların Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Reddeden İdarenin İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4879 - Karar No: 1997/2577 - Tarih: 02.10.1997
Konu: SSK Hastanesinde Muhasebeci Olarak Görev Yapan Davacının Serbest Muhasebecilik Belgesi Verilmesi Yolundaki Başvurunun Reddine İlişkin İdare İşleminin İptali Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4998 - Karar No: 1997/2317 - Tarih: 24.09.1997
Konu: Davacının Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Görevinden Dolayı Serbest Muhasebecilik Belgesi Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Yasaya Uygun Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1997/2086 - Karar No: 1997/2317 - Tarih: 30.06.1997
Konu: Davacının Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Yasaya Uygun Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1996/2817 - Karar No: 1997/2224 - Tarih: 23.06.1997
Konu: Davacının Serbest Muhasebecilik Belgesi Verilmesi istemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Yasaya Uygun Olmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4575 - Karar No: 1997/2197 - Tarih:19.06.1997
Konu: Davacıya, Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İdare İşleminin Yasaya Uygun Olduğu Hk.

Danıştay sekizinci Daire - Esas No: 1995/4343 - Karar No: 1997/2186 - Tarih: 19.06.1997
Konu: Davacının Staj Şartı Yerine Getirilmeksizin Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Yolundaki İşleminin Reddine İlişkin İşlemin Yasaya Uygun Olduğu Hk.

Danıştay sekizinci Daire - Esas No: 1995/4276 - Karar No: 1997/2150- Tarih: 17.06.1997
Konu: Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi Verilmesine İlişkin, Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Yasaya Uygun Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4329 - Karar No: 1997/2014 - Tarih: 09.06.1997
Konu: Davacıya Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlemin Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4172 - Karar No: 1997/2017- Tarih: 09.06.1997
Konu: Vergi Dairesi MüdürYardımcısı Olan Davacıya Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlemin Yasaya Uygun Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/3390 - Karar No: 1997/1998-Tarih: 05.06.1997
Konu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi Verilmemesine İlişkin Davalı İdare İşleminde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/3350 - Karar No: 1997/1999 - Tarih: 050697.doc
Muhasebe Öğretmeni Olarak Görev Yapan Davacıya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmemesine İlişkin Davalı İdare İşleminde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı Hk.

Danıştay Sekizinc Daire - Esas No: 1996/5185 - Karar No: 1997/1992 - Tarih: 05.06.1997
Konu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesine İlişkin Uygulama Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/3511- Tarih: 03.06.1997
Konu: Yeminli Mali Müşavirlik Unvanı Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun, Yasal Koşulların Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Reddine İlişkin Yasaya Uygun Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1996/1771 - Karar No: 1997/1885 - Tarih: 29.05.1997
Konu: Staj Değerlendirme, Yoklamasına Girmeyenlere Serbest Muhasebeci Ruhsatı Verilmeyeceği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1996/1771 - Karar No: 1997/1886 - Tarih: 29.05.1997
Konu: Birlik Genel Kurullarının Yasa ve Yönetmeliklere Aykırı Genelge Hazırlayamayacağı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire- Esas No: 1995/4645 - Karar No: 1997/1847 - Tarih: 27.05.1997
Konu: Muhasebecilik Yapan Davacıya Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlemin Yasaya Uygun Olmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No:1997/1979 - Karar No: 1997/1847 - Tarih:26.05.1997
Konu: Türmob Kararlarına Karşı Maliye Bakanlığına İtiraz Edilebileceği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Karar No: 1997/1672 - Tarih: 16.05.1997
Yeminli Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmesine İlişkin İstemin Yasal Koşulların Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Reddine İlişkin Uygulamanın Doğru Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/3806 - Karar No: 1997/1671 - Tarih: 16.05.1997
Konu: Serbest Muahsebeci Mali Müşavir Ruhsatı Verilmesi Yolundaki Başvurunun Yasal Koşulların Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Reddine İlişkin Uygulamanın Doğru Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4352 - Karar No: 1997/1629 - Tarih: 13.05.1997
Konu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı Verilmesine İlişkin Başvurunun Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1996/3204 - Karar No: 1997/1543 - Tarih: 09.05.1997
Konu: Staj Değerlendirme Yoklamasının Stajın Bir Parçası Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/2133 Karar No: 1997/1535 - Tarih: 09.05.1997
Konu: Muhasebenin Sevk ve İdaresinden Sorumlu Olarak Çalışanların Müşavir Olabilecekleri Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1996/1525 - Karar No: 1997/1501 - Tarih: 06.05.1997
Konu: Odaya Borcu Olan Üyelerin Oda Organlarına Seçilemeyeceği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/4316 - Karar No: 1997/1462 - Tarih: 05.05.1997
Konu: Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Koşulları Taşımadığı Gerekçesiyle Reddine İlişkin Uygulamanın Yasaya Uygun Olduğu Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/3949 - Karar No: 1997/1481 - Tarih: 05.05.1997
Konu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/1896 - Karar No: 1997/1321 - Tarih: 14.04.1997
Konu: Serbest Muhasebecilik Belgesi Verilmesi İsteminin Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/1896 - Karar No: 1997/1117 - Tarih: 31.03.1997
Konu: Serbest Muhasebecilik Belgesi Verilmesi İsteminin Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/3351 - Karar No: 1997/1000 - Tarih: 24.03.1997
konu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi Verilmesi İsteminin İsteminin Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1993/2154 - Karar No: 1997/890 - Tarih. 17.03.1997
Konu: 3568 S. Yasanın Gç. 3/c Maddesine Göre Yeminli Mali Müşavirlik İzin Talebinde Bulunan İçin aranılan 10 milyar Liralık Hadde İstinaden Reddedilen Talebe İlişkin Uygulama Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas no: 1994/970 - Tarih: 17.03.1997
Konu: Yeminli Mali Müşavirlik İzin Belgesi İsteminin Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Karar No:1997/895 - Tarih: 17.03.1997
Konu: Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi Verilmesine İlişkin Talebin Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/2204 - Karar No: 1997/806 - Tarih: 12.03.1997
Konu Gümrük Müfettişi Olarak Görevini Sürdürenin Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Verilmesine İlişkin İstemi Hk.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu - Esas No: 1996/49 - Karar No: 1997/210 - Tarih:07.03.1997
Konu: Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Bulunan Davacı Şirketten Ayrıca ... Ticaret Odasınca "munzam aidat" alınamayacağı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1996/1789 - Karar No: 1997/513-Tarih: 18.02.1997
Konu: Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesine İlişkin Uygulama Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1995/1492 - Karar No:1997/353 - Tarih: 04.02.1997
Konu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatının İptali Hk.

Danıştay Sekizinci Daire- Esas No: 1995/1545 -Karar No: 1997/354 - Tarih: 04.02.1997
Konu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesine İlişkin Uygulama Hk.

Danıştay Sekizinci Daire-Esas No: 1995/1895-Karar No: 1997/220 - Tarih: 27.01.1997
Konu: Serbest Muhasebeci İzin Belgesi Verilmemesine İlişkin İşlemler Hk.

Danıştay Sekizinci Daire -Esas No: 1994/7189 -Karar No: 1997/148 - Tarih: 22.01.1997
Konu:birinci Derece İmza Yetkisini Haiz Olarak Muhasebenin Sevk ve İdaresinden Sorumlu Olarak Çalışmış Olanların Serbest Muhasebeci Olmaya Hak Kazanacakları Hk.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.