Medya Merkezi

13.03.2004 CUMHURİYET - Uzmanlar : Maliye vergi gelirlerini artırmak istiyorsa kayıt dışına yönelsin
Çözüm, dayatma değil denetim

Yasal dayanağı bulunmayan uygulamalara yönelen Maliye Bakanlığının hayat standardının dayatması tepki çekiyor. ancak uzmanlar kimi meslek gruplarından mükelleflerin " İnandırıcılıktan uzak beyanlarına" dikkat çekerek eksik beyanı önlemesi gerektiğini önlemesi gerektiğini vurguluyor.

Örneğin, bazı güzellik salonu sahiplerinin aylık gelir beyanının 36 milyon, fırınların beyanının da 80 milyon lira da kaldığına işaret ettiler .

Bu düşük beyanları yürekler acısı olarak niteleyen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, " Yıllardır kayıt dışı ekonomiye göz yumulmuş, gelir vergisinin, toplam gelir içerisindeki payı %1,5 civarında." dedi.

Beyannamelerin artık geri çevrilmediğini belirten Arıkan, ancak işin tehdide dönüştürüldüğünü söyleyerek "Artırmazsanız ben sizi incelerim deniyor. Ayrıca uygulamalar da adaletli bir şekilde yürütülmüyor. X vergi dairesinde bir memur; git bunu 1 milyar artır derken Y vergi dairesindeki 10 milyar artır diyor." dedi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek için bu tür yasal olmayan uygulamalardan vaz geçilmesi gerektiğini belirten Arıkan, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

• Tüm harcamalar vergi matrahından indirilebilmeli.

• Ekonomide hamiline döneminden "nam" a dönülmeli

• Meslek gruplarına sorumlulukları belirtilip denetime tabi tutulmalı. Tüm bunlara rağmen bazı mükellefler bildiğini okursa onlar incelemeye alınmalı.

Vergi mükelleflerinin üzerine potansiyel suçlu gibi gidilmemesi gerektiğini de söyleyen Arıkan, asıl vergi mükellefi olmayan ve kayıt dışını oluşturanların üzerine gidilerek sorunun ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Beyan Yükseltme Genelgesi

Defterdarlıklar aracılığıyla vergi dairesi müdürlüğü ile başkanlıklarına mükelleflerin beyanlarını yükseltmeleri konusunda izleyecekleri yöntemler genelgeyle bildirildi. Genelgede mükelleflerin iştigal konuları ve faaliyette bulundukları sektörlere göre düşük beyanda bulunanlarla görüşülerek "ikna yöntemi ile arttırılmış kazançlar" üzerinden beyanda bulunmalarının sağlanması istendi.

Vergi dairelerine gönderilen genelgede, 2003 yılına ilişkin Gelir Vergisi' nin beyan döneminin 1 Mart 2004 tarihinden başlayıp 15 Mart 2004 tarihinde, (zor durumda olduğunu bildirenler 31 Mart 2004), Kurumlar Vergisi'nin beyan döneminin 1 Nisan 2004 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2004 tarihinde (zor durumda olduğunu bildirenler 30 Nisan 2004) sona ereceği belirtildi.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.