Medya Merkezi

2002 Yılı Basın Bildirisi Özetleri

16 Nisan 2002 :
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan'ın, "Filistin'de Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık" eyleminde yaptığı konuşma metni.


Değerli barış girişimcileri


20'inci yüzyılın sonlarında, bazı iyimser aydınlar, 21'inci yüzyılın bir barış yüzyılı olacağını söylüyorlardı. Gerçekten de iki büyük dünya savaşı ve yüzlerce küçük ve orta boy savaşın yaşandığı 20'inci yüzyılın benzerinin yaşanmayacağı düşünülüyordu herhalde...
Şimdi 21'inci yüzyılın ilk yıllarını yaşıyoruz. Savaşlar yine birbirini izliyor ve insanlık adına büyük bir umutsuzlukla, çaresizce bu savaşları izliyoruz. Aylarca Afganistan'daki savaşı ekranlarımızdan izledik. Orta Doğu'da geçmişte kaldığını düşündüğümüz İsrail-Filistin savaşı, her gün devam eden çatışmalarla bir büyük savaşa dönüştü. Yoksul ve güçsüz Filistin halkı, ateşe ve ölüme mahkum edildi. Yüzlerce Filistinli öldü, yüzlercesi yaralandı, sakat kaldı. Savaş hala sürüyor.
Tabii, İsrail'de ölen masum insanları da göz ardı edemeyiz. Belki onlar da, bölgede her an yaşadıkları öldürücü şiddetin sona ermesini herkesten çok istiyorlardı. Bu şiddetin kurbanı oldular.
2002 yılında, insanlık artık ırkçı kan davalarını sürdüremez. Güçlülerin, güçsüzleri ezip yok etmesine de göz yumamaz. Türkiye'nin aydınları, Filistin'de bir halkın yok edilmeye çalışmasını, onların içine atıldığı karanlıkları yaşayarak protesto ediyor.
Dünyada ve ülkemizde barışın egemenliğinin sonsuza dek sürmesi için bize çok büyük görevler düşüyor. Sürekli barış için, sürekli uğraş içinde olmalıyız.
Biz çocuklarımıza barışı miras bırakmak istiyoruz.

15 Nisan 2002

1 Dakika Karanlık eylemi Salı Gecesi İSMMMO'da


Filistin'de Aydınlık için 1 Dakika Karanlık eylemi, 16 Nisan 2002 Salı akşamı saat 21.00'de İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Fındıklı'daki hizmet binası önünde gerçekleştirilecek.

Barış girişimcileri tarafından düzenlenen 1 dakika aydınlık eylemine, bu harekete destek veren gazeteci, yazar ve sanatçılar ile büyük bir muhasebeci grubunun katılması bekleniyor. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan ve Barış Girişimcileri, eylemin anlamını belirten konuşmalar yapacaklar.

YER : İSMMMO
Meclis-i Mebusan Cad. Canfeda Çıkmazı
No : 5 Fındıklı - İSTANBUL

Saat : 20.45
Gün : 16 Nisan 2002 Salı

19 Mart 2002
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan :

"Vergide beyaz sayfa açmak ekonomiye 200 milyar dolar sağlar"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, 2003 yılında başlayacak olan Mali Milat'la birlikte geniş kapsamlı düzenlenecek bir "Beyaz Sayfa Operasyonu"nun, yurtdışı ve "yastıkaltı"ndan ekonomiye 200 milyar dolarlık kaynak girişi sağlayacağını söyledi.

Yahya Arıkan, Mali İdare'nin, Mali Milat öncesinde, Türkiye'deki tüm vergi sorunlarını kökünden çözmek ve yeni bir dönem başlatmak için yapması gerekenleri şöyle açıkladı:

"Önce, Maliye, yurt çapında vergi kayıtlarını rahatça inceleyip kontrol altına alabileceği elektronik sistemini hazırlamalıdır. Bilgisayarlı otokontrol altyapısını oluşturmak, hızla yerine getirilmesi gereken birinci adımdır. Bugün klasik yöntemlerle yüzde 2'lere ancak ulaşan denetimler, elektronik olarak çok yüksek oranlara çıkabilir.

Beyaz sayfada ikinci adım, geçmişe yönelik tüm sorunların temizlenmesi için şu kararların alınmasıdır:
· Geçmişten bu yana anlaşmazlık konusu olan dosyaların ceza ve faizleri kaldırılmalıdır.
· Stok ve demirbaş affı getirilmeli, bundan vergi alınmamalıdır.
· Yurtdışından veya yastıkaltından gelecek servetler vergi dışı bırakılmalıdır.
· Ödenmeyen vergiler, ceza ve faizleriyle birlikte hızla birikerek ödenemeyecek hale gelmiştir. Ceza ve faizlerde bir indirim yapılmalı; asıl vergide mükellefe gerçekten kolaylık sağlayacak bir taksitlendirmeye gidilmelidir.
· Geçmişe yönelik hiçbir vergi incelemesi yapılmayacağının güvencesi verilmelidir.
· Bundan böyle, her mükellefe, yaptığı tüm harcamaları vergi matrahından düşebilme olanağı sağlanmalıdır. Harcamalar vergi matrahından düşülebilirse, alım satımların hemen tümünden belge alınacak ve işlemler çok büyük oranda kayıt içine girecektir.

Yaptığımız hesaplar, söylediğimiz önlem ve kararların alınması halinde ekonomiye kaynak olarak akacak paranın 200 milyar dolar gibi dev boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye, böyle bir parayı ne yabancı sermaye ile ne de borç olarak bulabilir. Bu miktarda paranın ekonomiye girmesi, çok sayıda yeni ve büyük yatırımın gerçekleşmesi demektir. Kurulacak işyerlerinde elemanlar istihdam edilecek, ekonomik faaliyetlerden dolayı Maliye trilyonlarca lira vergi toplayacaktır.

Bunların gerçekleştirilmesi, vergisini normal ödeyip kayıtlarını doğru tutan mükellefte adaletsizlik duygusu yaratacak ise de yepyeni bir dönem öncesinde böylesi önlemler alınması bir zorunluluk gibidir. Ortaya çıkacağı ileri sürülecek kayıplar, getireceği faydalardan daha da düşük kalacaktır. Sonuçta Türkiye kazançlı çıkacaktır."

1 Mart 2002 :
"10 binlerce kişilik muhasebeci ordusu, Türkiye'nin aydınlık geleceği için üstüne düşeni yapmaya hazırdır"/u>


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, on binlerce kişilik muhasebeci ordusunun, Türkiye ekonomisini içinde bulunduğu derin krizden kurtarma mücadelesinde verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.
Yahya Arıkan, 1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: "13 Haziran 1989'da çıkan meslek yasamız gereğince 1 Ocak 1990'da kurulan İSMMMO'nun üye sayısı bugün 18 bine ulaşmış, stajyer sayımız 20 bine yaklaşmıştır. Türkiye çapında onbinlerce meslek mensubu, uluslar arası standartlarda kuralları oluşturulmuş bir mesleğin çağdaş üyeleri olarak çalışmaktadırlar. İSMMMO, meslek kuruluşu olmanın yanı sıra, sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak muhasebecilik mesleğinin ve ülkesinin daha ileriye gitmesi için öneri ve düşüncelerini her fırsatta açıklamaktadır. Türkiye'nin büyük mali krizinin aşılmasında, krizi en yakından izleyen bir mesleğin mensuplarının söylediklerine kulak verilmelidir."

28 Şubat 2001 :
İSMMMO Semineri'nde vergi mevzuatındaki değişiklikler açıklanacak


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) düzenlediği seminerde, "Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi ve Vergi Mevzuatındaki Son Değişiklikler" ele alınacak. Seminerin açış konuşmalarını TÜRMOB Genel Başkanı Mustafa Özyürek ve İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan yapacaklar. İSMMMO Saymanı Hüseyin Bekiroğlu'nun başkanlığını yapacağı oturumda Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ahkemoğlu, Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanı Arif Başer ve yeminli mali müşavir Ahmet Kavak konuyla ilgili açıklamada bulunacaklar.

23 Ocak 2002 :
"Genel beyandan vazgeçilirse Emlak Vergisi kabus olmaktan çıkar"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, Maliye Bakanlığı'nın genel beyan duyurusu sonrasında Emlak Vergisi konusunda yaşanan paniğe değinerek, "Emlak Vergisi'nde genel beyandan vazgeçilmesi halinde, emlak sahiplerinin 10 - 15 kat artan vergileri ödeyememe kabusu sona erer" dedi.
Yahya Arıkan, Emlak Vergisi'ne yurt çapında büyük tepki gösterilmesinin asıl nedeninin, belediyelerin açıkladığı metrekare birim değerlerinin yüksekliği ve bunun da vergilerde büyük artışlara yol açması olduğunu belirterek şunları söyledi:
" Emlak Vergisi tam 18 milyon kişiyi ilgilendirmektedir. Genel beyan ile, emlak sahiplerinin hepsi önümüzdeki Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeniden beyanname vereceklerdir. İstanbul'da yaptığımız incelemeler metrekare fiyatlarının çok fazla yükseltildiğini ortaya koymaktadır. Böylece, yeni beyan döneminde rayiç bedeller de çok artacağı için vergilerde geçen yıla göre 25 kata varan artış söz konusu olmaktadır. Emlak bedellerindeki artış, aynı zamanda emlak alım satımında ödenecek harçların da artmasına neden olmaktadır. Bu da bedelleri yükselen emlak fiyatlarının daha da yükselmesine yol açacak, piyasada alım satımları zorlaştıracaktır. Ayrıca kiralarda da şok artışlar yaşanacaktır. Sorunun çözümü, genel beyandan vazgeçilmesidir. Hükümet, Emlak Vergisi Yasası'nda küçük bir değişiklik yaparak genel beyanı kaldırırsa, milyonlarca kişinin bu vergilerin yüksekliği nedeniyle her gece gördüğü kabuslar sona erer. Hükümetin, halkın çığlığına kulak vererek sağduyulu ve hızlı karar almasını bekliyoruz."

21 Ocak 2002 :
Beyaz, "Sanatçı Gözüyle Vergi Dünyası"nı anlatacak


İSMMMO İnsan Kaynakları Komitesi'nin düzenlediği "Etik Değerler, Meslek Ahlakı ve Güvenilirliği" söyleşisine sanatçı Beyazıt Öztürk ve Türkiye Etik Vakfı Kurucu Başkanı Bülent Şenver katılacak. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan'nın başkanlık yapacağı toplantıda, Türkiye'de kaybolan ve son zamanlarda büyük ihtiyaç hissedilen etik değerlerin Meslek ahlakı ve güvenilirliği açısından önemi ele alınacak. Sanatçı Beyaz, "Sanatçı Gözüyle Vergi Dünyası" konulu bir konuşma yapacak. Toplantıya tüm medya mensupları davetlidir.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.