Medya Merkezi

5 Şubat 2003 / Bizim Gazete, "Temel Sosyal Güvenlik Yasası" Önerildi

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) tarafından hazırlanan "Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılanma" başlıklı raporda sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanması, sosyal güvenlik sistemi için BDDK benzeri bir üst kurul oluşturulması, tüm sektörleri kapsayan "Temel İş Yasası" ile tüm yurttaşları kapsayacak "Temel Sosyal Güvenlik Yasası" çıkarılması önerildi.

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye'de farklı sosyal sigorta kuruluşlarının varlığının organizasyon dağınıklığını beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Türkiye'de sosyal güvenlik harcamalarının düşük olduğunu, gelişmiş ülkelerin üçte bir düzeyinde bulunduğunu belirten Arıkan, yıllardan beri izlenen sosyo-ekonomik politikalar sonucunda sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesinin bozulduğunu, bu kurumların kendi kendine yetemez hale geldiklerini söyledi.

Erken emekliliğin, sosyal güvenlik kurumlarının gelirlerini düşürdüğünü belirten Arıkan, emeklilik yaşının gözden geçirilmesini istedi.

Sağlık hizmetlerinin yetersiz, kalitesiz ve verimsiz olduğu uyarası yapan Arıkan, nüfustaki hızlı artışa paralel sağlık yatırımı yapılmadığını, hastanelerin siyasal önceliklerle kurulduğunu vurguladı.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.