Medya Merkezi

5 Şubat 2003 / Dünya, Sosyal güvenlik sisteminde sorunlar,çözüm önerileri ve yeniden yapılanma SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU / İbrahim Işıklı

Ülkemizde, sosyal güvenlik bilincinin gelişmesi nedeniyle sosyal güvenlik konusunda tartışma ve arayışlar sürekli devam etmektedir. 4 Şubat tarihinde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen "Sosyal Güvenlik Sistemimizde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılanma" konulu panel bu arayış ve tartışmaların bir sonucuydu. Prof. Dr. Müjdat Şakar, SSK Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Karadeniz, SSK Başkanlık Sigorta Müfettişi Resul Kurt ve SMMM Mehmet Can'ın katıldığı panelin açılış konuşması İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan tarafından yapıldı.

Sosyal güvenlik sisteminde yeni yapılanmaların gündeme geldiği bu dönemde, norm ve standartlar arasındaki farklılıklarla, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatında yer alan istihdamı ve yatırımları engelleyen mevzuattan kaynaklanan bürokratik düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşmak amacıyla hazırlanan İSMMMO Sosyal Güvenlik Raporu'nda hem sorunlar ele alınmış ve hem de çözüm önerileri birlikte sunulmuştur. İSMMMO Sosyal Güvenlik Raporu'nda yer alan bazı önemli konular aşağıya alınmıştır.

Ülkemizde halen, farklı kesimler için 3 ayrı İş Kanunu ile çalışma mevzuatı düzenlenmekte, yine bireylerin sosyal güvenliklerinin sağlanması amacıyla, 5 farklı yasayı uygulayan 3 sosyal güvenlik kurumu ile sayıları 20 civarında olan 506 sayılı yasanın geçici 20. maddesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren vakıf statüsündeki emekli sandıkları bulunmaktadır. İş kanunları arasında da birçok konuda da önemli uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Norm ve standartlar arasındaki farklılıklar sadece iş kanunlarında söz konusu olmayıp çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm düzenlemelerde mevcuttur. Özellikle, sosyal güvenlik kurumlarındaki gerek sağlıkla ve gerekse de emeklilikle ilgili düzenlemelerde büyük farklılıklar bulunmaktadır. Ülkemizde, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin yavaş yavaş ve farklı kesimlere yönelik olarak hazırlanması norm ve standart farklılıklarına yol açmıştır. Sosyal güvenlik kurumları mevzuatındaki farklı uygulamalar toplumda haksızlıklara yol açtığı gibi telafisi imkansız uygulamalara da sebebiyet vermektedir.

Sosyal güvenlik kurumları arasındaki norm ve standart farklılıklarını gidermek amacıyla, yapılan sosyal güvenlik reformu norm ve standart birlikteliği sağlamaktan çok, uygulamalardaki farklılıkları artırmıştır. Günümüzde, toplumda, sosyal güvenlik bilincinin oluşmuş olması, farklı yasalar ve kurumlara tabi sigortalıların mevzuat farklılıklarına itirazlarını da beraberinde getirmiştir. Kamuoyunda ve 58. Cumhuriyet Hükümeti'nin gündemindeki sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birlikteliği sağlamaya yönelik çabaların temelinde de toplumdaki bu itirazlar ve beklentiler yatmaktadır.

İSMMMO Sosyal Güvenlik Raporu'nda; "Sosyal Güvenlikte Tutarlı Bir Devlet Politikası Oluşturulmalıdır, Sistemin Finansman Açıkları Kapatılmalıdır, Sosyal Güvenlikte Devlet Katkısı Sağlanarak Prim Oranları Düşürülmelidir, Prim Tahsilatında Etkinlik Sağlanmalıdır, Sosyal Güvenliğin Kapsamı Genişletilmeli Ve Kayıtdışılıkla Mücadele Edilmelidir, Sosyal Güvenlik Kurumları Arasında Norm Birliği Sağlanmalıdır, Sosyal Güvenlik Harcamalarına Ayrılan Pay Yükseltilmelidir, Sosyal Güvenlik Kurumlarının Özerk Çalışması Sağlanmalıdır, Emeklilik Yaşı ile Sigortalılık Ve Prim Ödeme Süresi Birlikte Değerlendirilmelidir, Sosyal Güvenlik Kurumlarının Hizmet Kalitesi Artırılmalıdır, Sosyal Sigorta Kurumlarının Topladıkları Fonların Kullanımında Etkinlik Sağlanmalıdır, Sağlık Sistemi Ve Mevzuatı Günümüz Koşullarına Uyarlanmalı Ve En Kısa Zamanda Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına Geçilmelidir, Sosyal Güvenlik Kurumları Arasında İşbirliği Sağlanmalıdır, Sosyal Güvenlik Kurumları Tek Çatı Altında Birleşmelidir, Bireysel Emeklilik Sistemi Teşvik Edilmelidir, Karmaşık Ve Anlaşılması Güç Olan Sosyal Güvenlik Mevzuatı Anlaşılabilir Hale Getirilmelidir, Bürokratik işlemler Azaltılmalı Ve Sigortalılara İlişkin Bilgiler Bir Tek Belge İle Düzenlenmelidir, İşverenler Üzerindeki İstihdam Yükümlülükleri Yeniden Düzenlenmelidir, İşyeri Hekimliği Yaygınlaştırılarak İşyeri Hekimliğindeki Bürokratik İşlemler Azaltılmalı Ve Sözleşme Serbestisi Getirilmelidir, İsteğe Bağlı Sigortalılardan Sağlık Sigortası Primi de Alınmalıdır, İhale Konusu İşlerde Uygulama Sorunları İçin Mevzuat Değişiklikleri Yapılmalıdır" denilmek suretiyle kamuoyuna ve sosyal taraflara çözüm yolları gösterilmiştir.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.